Общи условия на „Славов” ООД за покупко-продажби през електронен сайт  slavov.bg

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Славов” ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина slavov.bg , който е собственост на "Славов" ООД.  Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между "Славов" ООД и Потребителите. С посещаването на сайта  slavov.bg , неговото разглеждане и поръчка на продукти. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички потребители.

Общи положения

„Славов” ООД е търговско дружество регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 147139091  „Славов” ООД е собственик на интернет страницата slavov.bg , която представлява магазин за електронна търговия за продажбата на слънчеви и отоплителни системи и аксесоари за тях.

Потребител е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта и е съгласно с настоящите Общи условия за ползване.

 Всеки потребител, получава правото да разглежда всички материали публикувани в този уеб сайт само и единствено за лична употреба с нетърговска цел, като се спазват всички авторски права.

При регистрация в сайта slavov.bg  Потребителят се съгласява доброволно да предостави своя лична информация, необходима за извършване на покупкопродажба на стоки от електронния магазин. „Славов” ООД гарантира, че няма да предоставя данните на Потребителите на трети лица, с изключение на случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни. Изключение правят случаите, когато информация се изисква от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват предоставените лични данни. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява личните му данни да се обработват по електронен път.

Покупко-продажба на стоки

Всеки Потребител има право да закупи стока от сайта slavov.bg  на посочената в него цена. Необходимо е да предостави еднократно всички лични данни, които се изискват за отразяване на покупко-продажбата. Всеки Потребител има право да избере стоката, количеството й, начина на плащане и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката обявена на сайта.

Информация за публикуваните стоки

Всички стоки публикувани на сайта slavov.bg   са посочени с цена в български лев и ДДС. „Славов” ООД не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоките, относно техническите им характеристики е невярна. „Славов” ООД  си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите. Сайтът slavov.bg не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Електронен магазин не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с  представители на „Славов” ООД на посочените в сайта телефони.

Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.

Цени и начин на плащане

„Славов” ООД има право да променя цените на продуктите посочени на сайта по свое усмотрение и по всяко време. Фирмата не е задължена предварително да уведомява за това потребителите. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

При допуснати технически грешки при публикуване на информация в сайта slavov.bg, „Славов” ООД има право да откаже изпълнение на договора без да дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване на заплатените от него суми, ако има такива.

При намаления обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

Всяка закупена от Потребителя стока следва да бъде заплатена в пълния й паричен размер посочен в сайта, чрез един от посочените начин на плащане.

Доставка на стоки

Всяка поръчана стока от сайта slavov.bg  ще бъде доставена до посочено от Потребителя населено място в България. Доставката се извършва до 7 работни дни след потвърждаване на поръчката, направена от Потребителя.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи са за сметка на Потребителя

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.Непотърсени и неполучени от офиса ни поръчки до 14 дни, автоматично се анулират.

Гаранционно обслужване

Всички стоки на сайта slavov.bg се продават със законната им гаранция, обявена от производителя им. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията.  В зависимост от вида на закупената техника гаранционното обслужване се поема от оторизираните сервизи посочени в гаранционната карта.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.